Jak pracuję

W gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, starszych nastolatków i ich rodzin oraz par. Swoją pracę poddaję superwizji u superwizorki Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z form pomocy psychologicznej. Rozpoczyna się zwykle od jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych, podczas których ustalane są jej cele oraz ramy.

Kiedy psychoterapia?

Psychoterapia może być pomocna w sytuacji: doświadczania emocjonalnego cierpienia, kryzysu życiowego, straty, adaptacji do zmian, traumy, depresji, lęku, trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, trudności w relacjach, trudności w sferze zawodowej, trudności w radzeniu sobie z doświadczeniami z przeszłości.

Jaką terapię proponuję?

Terapia, którą proponuję, opiera się o założenia i narzędzia wypracowane na gruncie psychoterapii systemowej, narracyjnej, krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz terapii akceptacji i zaangażowania. Oznacza to m. in., że:

– w atmosferze szacunku i zaufania wspólnie rozpoznajemy trudności, z którymi się zmagasz

– jestem głęboko przekonana, że masz w sobie wszystko to, czego Ci potrzeba, by żyć, radzić sobie w różnych okolicznościach i rozwijać się

– jestem uważna na Twoje mocne strony

– jestem uważna na Twoje sposoby radzenia sobie i zapraszam Cię do odkrywania ich roli w Twoim życiu kiedyś i teraz

– zapraszam Cię do rozpoznawania tego, czemu nadajesz w życiu wartość

– zapraszam Cię do szukania takich rozwiązań Twoich trudności, które są zgodne z Twoimi wartościami i zasobami