Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z form pomocy psychologicznej. Rozpoczyna się zwykle od jednego lub kilku spotkań konsultacyjnych, podczas których uzgadniamy jej ramy oraz kierunki pracy terapeutycznej.

Kiedy psychoterapia?

Psychoterapię warto rozpocząć, jeśli doświadczasz: emocjonalnego cierpienia, kryzysu życiowego, straty, adaptacji do zmian, traumy, depresji, lęku, trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, trudności w relacjach, trudności w sferze zawodowej, trudności w radzeniu sobie z doświadczeniami z przeszłości. Psychoterapia jest pomocna również wtedy, gdy chcesz lepiej poznać siebie i zrozumieć swoje funkcjonowanie w różnych obszarach życia.

Jaką terapię proponuję?

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz par.

Pracuję zarówno w gabinecie w Poznaniu, jak i online.

Terapia, którą prowadzę, opiera się o założenia i narzędzia wypracowane na gruncie psychoterapii systemowej oraz terapii traumy. Korzystam również z wiedzy i metod wywodzących się z: teorii przywiązania, narracyjnej terapii więzi, neurobiologii interpersonalnej, terapeutycznej pracy z ciałem, uważności, Systemu Wewnętrznej Rodziny, terapii koherencji, terapii akceptacji i zaangażowania. Pracuję także z wykorzystaniem gry terapeutycznej „Grunt to korzenie”.

W praktyce z powodzeniem integruję te podejścia. Oznacza to m. in., że:

– w atmosferze szacunku i zaufania wspólnie rozpoznajemy trudności, z którymi się zmagasz

– jestem głęboko przekonana, że masz w sobie wszystko to, czego Ci potrzeba, by żyć, radzić sobie w różnych okolicznościach i rozwijać się

– jestem uważna na Twoje mocne strony

– jestem uważna na Twoje sposoby radzenia sobie i zapraszam Cię do odkrywania ich roli w Twoim życiu kiedyś i teraz

– zapraszam Cię do rozpoznawania tego, czemu nadajesz w życiu wartość

– zapraszam Cię do szukania takich rozwiązań Twoich trudności, które są zgodne z Twoimi wartościami i zasobami.

Jakimi zasadami się kieruję?

Działam zgodnie z zasadami etycznymi zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Z dbałości o jak najwyższy standard i etykę swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorki Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz u superwizora aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.