O mnie

Moje zawodowe doświadczenia

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej (indywidualnej, grupowej, par i rodzinnej): w gabinecie prywatnym, w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym. O psychologii i psychoterapii nieustannie czytam i czasem piszę dla portalu opsychologii.pl – zapraszam do lektury artykułów (moich i nie tylko): http://opsychologii.pl/author/kr

W przeszłości pracowałam również jako psycholog w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, uniwersytet) oraz w organizacjach pozarządowych i firmach szkoleniowo-doradczych działających na rzecz reintegacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadziłam warsztaty (dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku), interwencje kryzysowe, udzielałam wsparcia dzieciom i dorosłym, we współpracy z innymi psychologami, pedagogami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi i instytucjami dążyłam do wypracowania najbardziej użytecznych form pomocy.

Poruszanie się po tak zróżnicowanych obszarach pomagania umocniło mnie w przekonaniu, że każdy człowiek jest wyjątkowy i zawiera w sobie całe bogactwo unikalnych zasobów oraz możliwości radzenia sobie (bez względu na to, w jak trudnym położeniu się znajduje); uważność na zasoby rozmówców jest nieodłącznym elementem mojej codziennej pracy.

Moja edukacja

Ukończyłam psychologię na UAM w Poznaniu.

Od 2012 roku jestem w procesie szkoleniowym, prowadzącym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. W ramach tego procesu ukończyłam kursy podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej, uczestniczyłam także w innych warsztatach szkoleniowych, doświadczeniach własnych oraz w superwizjach. Proces kontunuuję, co wiąże się z dalszym uczestnictwem w ww. formach kształcenia.

Choć myślenie systemowe jest osią mojej pracy, to czerpię także z tego, co oferują inne podejścia terapeutyczne. I tak, w procesie szkoleniowym w WTTS poznałam także terapię narracyjną i terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach; stały się one nieodłączną częścią mojej praktyki i jednym z kierunków mojego rozwoju. Kolejnym filarem mojej pracy jest terapia akceptacji i zaangażowania; uczyłam się jej podczas Intensywnego Kursu ACT i pogłębiam tę wiedzę podczas kolejnych szkoleń.

Ważną inspiracją dla mojej pracy jest także wiedza z zakresu neurobiologii interpersonalnej i teorii przywiązania, terapii traumy, a także terapeutycznej pracy z ciałem.

W praktyce z powodzeniem integruję te podejścia.


Te, jak również inne liczne szkolenia, dały mi narzędzia do udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach m. in. doświadczania emocjonalnego cierpienia, kryzysu życiowego, straty, adaptacji do zmian, traumy, depresji, lęku, trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem, trudności w relacjach, trudności w sferze zawodowej, trudności w radzeniu sobie z doświadczeniami z przeszłości.


Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Kursy:

2018-2019 – Intensywny Kurs ACT (Terapii Akceptacji i Zaangażowania) z elementami FAP, uważności i aktywacji behawioralnej (w tym warsztat wprowadzający do terapii ACT w 2016), opsychologii.pl
2015-2016 – Kurs Terapii Systemowej dla Zaawansowanych, WTTS
2012-2013 – Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, WTTS
2012-2013 – Akademia Trenera, studia podyplomowe, UAM


Ważniejsze szkolenia i warsztaty:

2019 – FAP: Wzmacnianie pozytywnych działań, Compassion Focused Therapy i terapeutyczna miłość, Uczę się ACT
2019 – Terapia akceptacji i zaangażowania w żałobie, Uczę się ACT
2018 – Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP): wprowadzenie do pięciu zasad FAP, Uczę się ACT
2018 – Elastyczna ekspozycja przy OCD i pokrewnych problemach, Uczę się ACT
2018 – Praca z ciałem – wprowadzenie, ProArche Pracownia Rozwoju Osobistego
2017 – Praca z traumą/przemocą – model systemowy i narracyjny, WTTS
2017 – Podejmowanie interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
2016 – Dezorganizacja przywiązania jako czynnik podatności na zaburzenia posttraumatyczne i choroby somatyczne, opsychologii.pl
2015 – Praca z własnym genogramem, WTTS
2014 – Depresja – królowa wszystkich chorób? Wsparcie dzieci i dorosłych cierpiących z powodu zaburzeń afektywnych, Instytut Pomocy Profesjonalnej
2014 – Praca z rodziną w kontekście rozstania i rozwodu, IPP
2014 – Trudne rozstanie. Wspieranie dzieci i dorosłych w procesie żałoby po stracie bliskiej osoby, IPP
2014 – Największe wyzwania w terapii par, IPP
2014 – Terapia jako opowiadanie historii , IPP