Jestem psychologiem, psychoterapeutką systemową, terapeutką traumy.

Prowadzę terapię osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki w Poznaniu oraz online. O psychologii i psychoterapii nieustannie czytam i od wielu lat piszę dla portalu opsychologii.pl – zapraszam do lektury artykułów: https://opsychologii.pl/author/kr. Uczę również studentów Uniwersytetu SWPS w Poznaniu

Psychologię (ze specjalnością kliniczną) ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Psychoterapii systemowej uczyłam się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyłam całościowe szkolenie złożone z: kursu podstawowego i zaawansowanego, specjalistycznych warsztatów szkoleniowych, doświadczeń własnych oraz superwizji. Kontynuuję proces szkoleniowy i certyfikacyjny w WTTS.

Terapii traumy opartej o zasoby i stabilizację uczyłam się w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam specjalistyczne, polsko-niemieckie szkolenie „Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne dotyczące traumy”, zakończone certyfikatem specjalistki w zakresie psychotraumatologii (DeGPT). Aktualnie uczestniczę w pogłębionym szkoleniu „Systemowo-integracyjna psychoterapia traumy w leczeniu stresu pourazowego” organizowanym przez WTTS.

Uczestniczyłam także w wielu innych kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących m. in.: terapii narracyjnej, teorii przywiązania w praktyce terapeutycznej, terapii koherencji, terapii akceptacji i zaangażowania ACT, terapii traumy, terapii par, pracy z grupą, interwencji kryzysowej. Uczyłam się również pracy terapeutycznej w oparciu o grę terapeutyczną „Grunt to korzenie”.

Z dbałości o jak najwyższy standard i etykę swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorki Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W latach 2012-2021 praktykowałam prowadzenie psychoterapii (indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej): w Poradni Rodzinnej, w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (Medicor w Poznaniu, Multimed w Gnieźnie), w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (Piastowskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego w Poznaniu) i w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Multimed w Gnieźnie). Równolegle prowadziłam terapię w ramach prywatnej praktyki i trwa to do dziś.

W latach 2013-2018 pracowałam też jako psycholog w placówkach edukacyjnych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, uniwersytet) oraz w organizacjach pozarządowych i firmach szkoleniowo-doradczych działających na rzecz reintegacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadziłam warsztaty (dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku), interwencje kryzysowe, udzielałam wsparcia dzieciom i dorosłym, we współpracy z innymi psychologami, pedagogami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi i instytucjami dążyłam do wypracowania najbardziej użytecznych form pomocy.

Poruszanie się po tak zróżnicowanych obszarach pomagania umocniło mnie w przekonaniu, że każdy człowiek jest wyjątkowy i zawiera w sobie całe bogactwo unikalnych zasobów oraz możliwości radzenia sobie (bez względu na to, w jak trudnym położeniu się znajduje); uważność na zasoby rozmówców jest nieodłącznym elementem mojej codziennej pracy.