Gabinet mieści się w Poznaniu na os. Kosmonautów 104A/118.
Pracuję także zdalnie, via Skype.

Kontakt:
tel.: 512 151 609
e-mail: kontakt@rawskapsycholog.pl

 

Katarzyna Rawska – ZnanyLekarz.pl


W świetle art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
– kontakt jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imienia i numeru telefonu) przez Katarzynę Rawską (administratora danych osobowych).
– dane osobowe będą przetwarzane, aby możliwa była realizacja usług psychologicznych (w tym także kontaktów towarzyszącym tym usługom i – w sytuacji wystawienia faktury – celom księgowym związanym z tymi usługami).
– w zakresie dopuszczalnym w świetle innych obowiązujących przepisów istnieje możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co będzie jednoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usług psychologicznych świadczonych przez psychologa Katarzynę Rawską) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.